ข้อมูลการจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จะคิดค่าจัดส่งตามที่เกิดขึ้นจริง โดยอ้างอิงจากอัตราของ บมจ.ไปรษณีย์ไทย